ورود به سایت

در سایت حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام در سایت (به زودی!)

ثبت نام

دانلود انواع مقالات آی اس آی

دسته بندی مقالات

با عضویت در سایت مقاله یاب از تخفیف ویژه بهرمند شوید! عضويت (به زودی!)
تاریخ امروز
شنبه, ۲۵ فروردین

آماده سازی دانشجویان سال اولی برای مطالعات پزشکی در محیط یادگیری مسئله محور.درک دانشجویان

Preparing foundation-years tudents for medical studies in aproblem-based learning environment:Students'perceptions

نویسندگان

این بخش تنها برای اعضا قابل مشاهده است

ورودعضویت
اطلاعات مجله Available onlineat www.sciencedirect.com
سال انتشار Health ProfessionsEducation2(2016)130–137
فرمت فایل PDF
کد مقاله 7029

پس از پرداخت آنلاین، فوراً لینک دانلود مقاله به شما نمایش داده می شود.

اضافه‌کردن به سبدخرید

چکیده (انگلیسی):

Purpose: To contributetothe field ofpreparingnewstudentsfortheirmedicalstudiesandtoinvestigatehowfoundation-year
medical studentsperceivetheprogressionofappropriatelearningskillsforstudyinginaPBLmedicalcurriculumviathesupport
of acourseaimingatfacilitatingstudentswiththeseskills.
Methods: A 10-pointscaleonlinequestionnaireconsistingof20questionswasusedfordatacollection.50outofthe59(19males
and 31females)studentsrespondedandself-evaluatedalistoflearningskillsaccordingtothecourseobjectivesbeforeandafter
the course.Cronbach'salphawasusedtotestforinternalconsistencyandreliabilityofthecollecteddataandPrincipalComponent
Exploratory FactorAnalysiswasperformed.Paired t-test wasusedtoexaminedifferencesbetweenpre-andpost-analysisdata.
Results: The internalconsistencyofthequestionnairewassufficient. Factoranalysisidentified fourfactors:1)Abilitytosearch
for, share,andpresentinformation,2)Abilitytodeveloplearningtoolsandexpressopinions,3)Abilitytousediverselearning
sources, and4)Abilitytoparticipateindiscussionandreflect. Overallimprovementbetweenpre-andpost-testwashigh(2.38).
Paired t-tests showedsignificant improvements(po.001) foreachofthe4factors.Thefourfactorstogetherexplained60.7%
percent ofvarianceinthedata.
Discussion: Students reportedlargeimprovementsamonglearningskillsrequiredinaproblem-basedmedicalcurriculum,and
suggests thatstudentsinapremedicalfoundationyearcanbenefit fromacourseaimingatpreparingstudentsfortheirfuture
learning inaPBLenvironment.Ashortcomingwasconsideredtheretrospectivenatureofthepretest,possiblybiasingtheresults
of thecomparisons

کلمات کلیدی مقاله (فارسی):

دانشجویان پزشکی سال های اولیه، مهارت های یادگیری، درک دانشجویان

کلمات کلیدی مقاله (انگلیسی):

Foundation-year medical students; Learningskills; PBL;Students'perceptions

پس از پرداخت آنلاین، فوراً لینک دانلود مقاله به شما نمایش داده می شود.

اضافه‌کردن به سبدخرید
کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران مقاله محفوظ است
در حال بارگذاری